Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Bhandara
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Shri. Ashish K. Awari
( Ashish Keshaorao Awari )
MH00055
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

13 - Jt. Civil Judge Senior Division, Bhandara

Civil Court Senior Divison , Bhandara :

12 - Jt. Civil Judge Senior Division Bhandara
2 Shri P. H. Karve
( Prashant Hemant Karve )
MH00746
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

1 - C.J.M. BHANDARA
3 Shri. M. A. Kothari
( Manish Arun Kothari )
MH00828
Civil Court Senior Divison , Bhandara :

1 - Civil Judge Senior Division Bhandara.
4 Smt. R.S.Bhosale (Narsale) (CJSD Link Court)
( Rohini Suhas Bhosale-Narsale )
MH01076
Civil Court Senior Divison , Bhandara :

3 (linkcourt) - Civil Judge Senior Division Bhandara.
5 shri. Prasad Prabhakar Deshmukh
( Prasad Prabhakar Deshmukh )
MH01696
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

3 (incharge) - 2nd Joint Civil Judge Sr. Dn., and Addn. CJM, Bhandara ,

10 - 3rd Jt. Civil Judge Sr. Dn. and Addl. CJM, Bhandara

Civil Court Senior Divison , Bhandara :

4 (incharge) - 2nd Jt- Civil Judge Sr. Dn . and Add. CJM, Bhandara ,

9 (incharge) - Civil Judge Senior Division (Fast Track Court), Bhandara ,

6 - 3rd Joint Civil Judge, Sr. Dn. and Add. CJM, Bhandara
6 A.Y.Borkar
( Anand Yadnyawalkya Borkar )
MH02077
Civil Court Junior Division , Tumsar :

1 - Civil Judge,Jr.Dn. & J.M.F.C., Tumsar
7 Shri C. N. Ondare
( Chandrabhushan Namdeorao Ondare )
MH02110
Civil Court Junior Division , Mohadi :

1 - CIVIL JUDGE JR. DN. JMFC MOHADI
8 Smt Anju. S. Shende
( Anju Shankarrao Shende )
MH02229
District and Session Court , Bhandara :

1 - PRINCIPAL DISTRICT SESSIONS JUDGE BHANDARA.
9 S P SADAFALE
( Sachin Poonamchand Sadafale )
MH02242
Civil Court Junior Division , Lakhani :

1 - Civil Judge Junior Division
10 Shri A. R. Yadav
( Ajayprakash Ramnath Yadav )
MH02327
Civil Court Junior Division , Pauni :

1 - Civil Judge Junior Division J.M.F.C. Pauni
11 S. B. Sabale
( Sagar Baburao Sabale )
MH02600
Civil Judge Junior Division, Lakhandur :

1 - Civil Judge Junior Division, Lakhandur
12 Miss A. T. Bansod
( Apeksha Tularam Bansod )
MH02644
Civil Court Junior Division , Mohadi :

2 - JOINT CIVIL JUDGE JR.DN.JMFC MOHADI
13 P. S. THAKRE
( Praneshkumar Badrinath Bharpure )
MH02682
Civil Court Junior Division , Lakhani :

2 - Jt. Civil Judge, Junior Division
14 Shri P.S.Khune
( Pandurang Shamrao Khune )
MH02701
District and Session Court , Bhandara :

39 (incharge) - ,

3 - DISTRICT JUDGE-1,A.S.J., SPECIAL JUDGE, BHANDARA.
15 N.P. Talnikar
( Nikhil Pradeep Talnikar )
MH02791
Civil Court Junior Division , Sakoli :

1 - Civil Judge Jr.Dn. JMFC Sakoli
16 Shri. K.P Dawane
( Kailas Parasram Dawane )
MH02834
Civil Court Junior Division , Tumsar :

2 - Jt. Civil Judge, Jr.Dn. & J.M.F.C., Tumsar
17 Shri. S.N. Patil
( Shailendra Nandkishor Patil )
MH02884
Civil Court Junior Division , Pauni :

4 - Jt. Civil Judge Jr. Dn J.M.F.C. PAUNI
18 Shri. Ravi P. Thore
( Ravi Pandurang Thore )
MH02897
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

4 - Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Bhandara.

Civil Court Senior Divison , Bhandara :

5 - Jt. Civil Judge Junior Division Bhandara.
19 Smt. P. A. Patel
( Priyanka Ambalal Patel )
MH02998
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

2 - Presiding Officer Juvenile Justice Board Bhandara ,

5 - 2nd Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Bhandara.

Civil Court Senior Divison , Bhandara :

7 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Bhandara
20 Smt. C. Y. Neware
( Chetna Yashwant Neware )
MH03149
Chief Judicial Magistrate , Bhandara :

6 - 3rd Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Bhandara

Civil Court Senior Divison , Bhandara :

8 - 3rd Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Bhandara.
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
District and Session Court , Bhandara 43
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Bhandara  Total Judges :  20
Total Incharge: 4
Total Link Court: 1
Total Courts: 25
 
Total Empty Courts: 1
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )