Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Chandrapur
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Smt. S.J. Ansari
( Sameer Jahan Sulaiman Akhtar Ansari )
MH00044
District and Session Court , Chandrapur :

4 - District Judge-2 A.S.J. Chandrapur
2 Shri A.A. Bhatewara
( Ajay Ashok Bhatewara )
MH00146
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

13 - Jt.Civil Judge J.D. JMFC Chandrapur

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

13 - Jt.Civil Judge J.D. JMFC Chandrapur
3 Shri. Deepak K. Bhende
( Deepak Keshaorao Bhende )
MH00155
District Judge-1 and Addl.Sessions Judge, Warora :

1 - District Judge-1 and A.S.J., Warora
4 Shri A.V. Dixit
( Anurag Vinay Dixit )
MH00403
District and Session Court , Chandrapur :

40 - Extra Jt.District Judge and A.S.J., Chandrapur
5 Shri A.R. Gunnal
( Anil Ramkrishna Gunnal )
MH00534
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

11 - Jt.Civil Judge Sr.Dn. Chandrapur
6 Shri Prashant C. Kale
( Prashant Chandrashekhar Kale )
MH00701
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

10 - Civil Judge Sr.Dn. Chandrapur
7 Shri S.M. Kale
( Shivnath Manikrao Kale )
MH00703
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

9 - Chief Judicial Magistrate Chandrapur
8 Shri S.S. Maudekar
( Shridhar Shrikrishna Maudekar )
MH00982
District and Session Court , Chandrapur :

8 - District Judge-4 A.S.J. Chandrapur
9 Shri P.J. Modak
( Prabhakar Jairamji Modak )
MH01005
District and Session Court , Chandrapur :

7 - District Judge-3 A.S.J. Chandrapur
10 Ashwaghosh D. Ramteke
( Ashwaghosh Damghosh Ramteke )
MH01290
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

20 - Extra Jt.Civil Judge Sr.Dn. Chandrapur
11 Shri M.A. Shilar
( Mahesh Anandrao Shilar )
MH01456
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

12 - 2nd Jt.Civil Judge Sr.Dn, C&
039;pur
12 Shri K.P.Shrikhande
( Krishna Punjaramji Shrikhande )
MH01489
District and Session Court , Chandrapur :

32 - District Judge-5 and A.S.J., Chandrapur
13 Shri A.J. Fatale
( Anil Janardhan Fatale )
MH01898
Civil Judge, Senior Division, Warora :

1 - Civil Judge, Senior Division, Warora ,

2 (incharge) - Jt. Civil Judge Sr.Dn. Warora
14 Smt. N.N. Bedarkar
( Nina Ninad Bedarkar )
MH01908
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

21 - 3rd Jt.Civil Judge, Sr.Dn. Chandrapur
15 Shri M.S. Kale
( Mahesh Shridharrao Kale )
MH01949
Civil Court Senior Division , Chandrapur :

22 - 4th Jt.Civil Judge, Sr.Dn., Chandrapur
16 S. A. Deshpande
( Shripad Anantrao Deshpande )
MH02017
Civil Judge Junior Division , Rajura :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Rajura.
17 Shri G.D. Agrawal
( Gopal Damodar Agrawal )
MH02174
Civil Judge Junior Division , Warora :

2 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Warora.
18 Neha M. Panchariya
( Neha Mohit Panchariya )
MH02186
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

15 - 2nd Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

15 - 2nd Jt.Civil JudgeJr.Dn. JMFC Chandrapur.
19 Shri Deepak S. Sharma
( Deepak Shankarlalji Sharma )
MH02188
Civil Judge Junior Division , Bhadrawati :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Bhadrawati.
20 Smt. K.B. Agrawal
( Kavita Bipin Agrawal )
MH02226
District and Session Court , Chandrapur :

1 - Principal District and Sessions Judge Chandrapur
21 Shri Chaitanya H. Kulkarni
( Chaitanya Harishchandra Kulkarni )
MH02264
Civil Judge Junior Division , Bhadrawati :

2 - Jt.Civil JudgeJr.Dn. JMFC Bhadrawati
22 Mahendra Keshao Sorte
( Mahendra Keshao Sorte )
MH02276
Civil Judge Junior Division , Warora :

4 - 2nd Jt.Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Warora.
23 Shri A.V. Dhore
( Anup Vijay Dhore )
MH02297
Civil Judge Junior Division , Mul :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C. Mul
24 Shri. T. P. Mote
( Tukaram Patang Mote )
MH02614
Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Gondpip :

1 - Civil Judge, Jr.Dn. and J.M.F.C., Gondpipari
25 Smt V.V. Chaudhari
(  )
MH02666
Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Ballarpur :

1 - Civil Judge, Jr.Dn, and J.M.F.C., Ballarpur.
26 M.G. More
( Maroti Govindrao More )
MH02667
Civil Judge Junior Division , Bramhapuri :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Bramhapuri.
27 Smt. L.P. Dhanve
( Lotus Pratapchandra Dhanve )
MH02668
Civil and Criminal Court, Korpana :

1 - Civil Judge (Jr.Dn.) and J.M.F.C., Korpana
28 Shri V.D. Kedar
( Virendra Dattuji Kedar )
MH02688
District and Session Court , Chandrapur :

3 - District Judge-1 A.S.J. Chandrapur
29 Smt.Madhuri K. Gote
( Madhuri Kewal Gote )
MH02750
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

16 - 3rd Jt.Civil Judge J.D. JMFC Chandrapur

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

16 - 3rd Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur
30 Shri. Sunil S. Dahatonde
( Sunil Sharad Dahatonde )
MH02770
Civil Judge Junior Division , Mul :

2 - Jt.Civil Judge, Jr.Dn. and JMFC, Mul

Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Pombhur :

1 (incharge)  (linkcourt) - Civil Judge Jr.Dn. and JMFC, Pombhurna
31 Smt E.A. Bhaskar
( Eshapriyadarshani Ajaykumar Bhaskar )
MH02799
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

52 - ,

19 - 4th Jt.Civil Judge J.D. Chandrapur.

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

19 - 4th Jt.Civil JudgeJr.Dn. JMFC Chandrapur.
32 Shri N.A. Mane
( Nitin Arjun Mane )
MH02813
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

28 - 5th Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur.

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

28 - 5th Joint Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur
33 V. S. Kasbe
( Vidya Shripati Kasbe )
MH02850
Civil Judge Junior Division , Rajura :

2 - Jt.Civil JudgeJr.Dn.JMFCRajura
34 Shahaji Dattarao Bhosale
( Shahaji Dattarao Bhosale )
MH02873
Civil Judge Junior Division , Sindewahi :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Sindewahi.
35 Shri. S. B. Tiwari
( Shankar Balkisanji Tiwari )
MH02906
Civil Judge Junior Division , Nagbhid :

1 - CIVIL JUDGE JR.DN. AND J.M.F.C. NAGBHID.
36 Shri. Akshay S. Jagtap
( Akshay Sambhaji Jagatap )
MH02910
Civil Judge Junior Division , Saoli :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Saoli.
37 Smt.S.R. Jadhao
( Sneha Rajendra Jadhao )
MH03004
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

31 - 6th Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

31 - 6th Joint Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur
38 Ravindra Madhukarao Bhende
( Ravindra Madhukarrao Bhende )
MH03006
Civil Judge Junior Division , Chimur :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Chimur.
39 Shri N.A. Mor
( Nikhil Arunkumar Mor )
MH03078
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

38 - 7th Jt.Civil Judge Jr.Dn.JMFC Chandrapur.

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

38 - 7th Jt.Civil JudgeJr.Dn. JMFC Chandrapur.
40 Smt. S.D. Mukkanwar
( Sonali Devidasappa Mukkanwar )
MH03085
Chief Judicial Magistrate , Chandrapur :

40 - 8th Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur

Civil Court Senior Division , Chandrapur :

40 - 8th Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC Chandrapur.
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Chandrapur  Total Judges :  40
Total Incharge: 2
Total Link Court: 1
Total Courts: 43
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )