Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Yavatmal
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Shri G.G. Bhansali
( Gopal Ghanshamdas Bhansali )
MH00140
District and Session Court , Yavatmal :

18 - District Judge-1 and A.S.J., Yavatmal ,

4 (incharge) - District Judge - 2 and A.S.J. Yavatmal
2 Shri Laxmikant A. Bidwai
( Laxmikant Anantrao Bidwai )
MH00179
Civil Court Senior Division , Yavatmal :

19 - Civil Judge Sr.Dn. Yavatmal
3 Shri. S.S. Budruk
( Sahebrao Shesharao Budruk )
MH00205
Civil Judge Senior Division Kelapur :

1 - Civil Judge Sr.Dn. Kelapur
4 Shri S.W. Chavan
( Sudhakar Wamanrao Chavan )
MH00232
District and Session Court , Yavatmal :

22 - Extra Joint District and Additional Sessions Judge
5 SHRI P.L.GHULE
( Pandurang Limmbaji Ghule )
MH00497
Civil Judge Senior Division Darwha :

1 - Civil Judge Sr.Dn. Darwha
6 SMT. V.R.JAMBHULE
( Varsha Rambhau Jambhule )
MH00644
Civil Judge Senior Division Darwha :

13 - Jt.Civil Judge Sr.Dn.,Darwha
7 Smt.K.F.M. Khan
( Khurshid Fakir Mohammad Khan )
MH00778
Civil Judge Senior Division Pusad :

1 - Civil Judge Sr.Dn. Pusad
8 Shri V. B. Kulkarni
( Vasant Bhaskar Kulkarni )
MH00886
District and Sessions Court, Pusad :

1 - District Judge - 1 and Aditional Sessions Judge, Pusad
9 Shri H.L. Manwar
( Himmat Laxman Manwar )
MH00972
District and Session Court, Darwha :

6 - Adhoc District Judge-1 and Asstt. S.J., Darwha
10 Smt. Y. R. Mukkanwar
( Yogita Rajendraapa Mukkanwar )
MH01035
Civil Court Senior Division , Yavatmal :

57 - Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.C.J.M., Yavatmal
11 Shri.P.B.Naikwad
( Pradeep Bapuraoji Naikwad )
MH01062
District and Sessions Court, Kelapur :

6 - District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Kelapur
12 Shri B.Y. Phad
( Bhagwan Yashwantrao Phad )
MH01230
District and Sessions Court, Pusad :

12 - District Judge-2 and A.S.J., Pusad
13 Shri G.A. Ramteke
( Ghanshyam Arjun Ramteke )
MH01291
District and Session Court, Darwha :

1 - District Judge-1 and Addl. Sessions Judge Darwha
14 Shri D.S. Thorat
( Dilip Shankarrao Thorat )
MH01571
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

1 - Chief Judicial Magistrate, Yavatmal
15 Shri V. P. Patkar
( Vijaykumar Pralhadrao Patkar )
MH01726
District and Session Court , Yavatmal :

1 - Principal District and Sessions Judge, Yavatmal
16 Smt. F.T. Shaikh
( Farhana Tabassum Jalaluddin Shaikh )
MH01823
Civil Judge Junior Division Ghatanji :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Ghatanji
17 Shri S.H. Gaherwar
( Shyam Hanumansingh Gaherwar )
MH01833
Civil Court Senior Division , Yavatmal :

60 - 3rd Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.C.J.M. Yavatmal
18 Shri Hashmi H.A.H.I.
( Habib Asif Habib Iqbal Hashmi )
MH01953
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

58 - Addl. Chief Judicial Magistrate, Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

43 - 4th Jt. Civil Judge Sr.Dn. and Addl. C.J.M., Yavatmal
19 K. A. Nahar
( Kunal Abhaykumar Nahar )
MH01980
Civil Judge Senior Division Kelapur :

2 - Joint Civil Judge Sr. Dn., Kelapur
20 Shri S. N. Naik
( Sakharam Narayanrao Naik )
MH01989
Civil Judge Senior Division Pusad :

23 - Joint Civil Judge Sr. Dn., Pusad
21 Shri V.S. Madke
( Vishal Sharad Madke )
MH02067
Civil Court Senior Division , Yavatmal :

62 - 2nd Jt. C.J.S.D. and Addl. C.J.M., Yavatmal
22 Shri U.B. Murde
( Umesh Baburao Murde )
MH02103
Civil Judge Junior Division Ner :

1 - Civil Judge, Jr.Dn. and J.M.F.C., Ner
23 Shri A.R. Sayed
( Amardeep Dadarao Tidke )
MH02113
Civil Judge Junior Division Umarkhed :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate F.C., Umarkhed
24 Shri N. G. Vyas
( Nileshwar Gaurishankar Vyas )
MH02119
Civil Judge Senior Division Pusad :

20 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
25 Shri K.K.Chafale
( Kailash Kisanrao Chafale )
MH02138
Civil Judge Junior Division Wani :

1 - Civil Judge Jr. Dn. and J.M.F.C., Wani
26 Smt. J. M. Kakade
( Jayashree Marotrao Kakde )
MH02246
Civil Judge Junior Division Babulgaon :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate, First Class, Babhulgaon
27 Shri A. D. Margode
( Aashish Dnyaneshwar Margode )
MH02278
Civil Judge Senior Division Pusad :

7 - 2nd JT. Civil JudgeJr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
28 Shri M. B. Sontakke
( Mahavir Baliram Sontakke )
MH02307
Civil Judge Senior Division Pusad :

13 - 3rd Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
29 Shri S.S.Tat
( Sachin Shriram Tat )
MH02315
Civil Judge Junior Division Umarkhed :

3 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate F.C., Umarkhed
30 Shri S.M. Bomidwar
( Satishkumar Shripatrao Gaikwad )
MH02432
Civil Judge Junior Division Wani :

13 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Wani
31 Smt. A.Z. Sayed
( Aasma Zainoddin Sayed )
MH02520
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

31 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal ,

2 - Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

26 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
32 Shri P.R.Phulari
( Pankaj Ramdas Phulari )
MH02531
Civil Judge Senior Division Pusad :

16 - 4th Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
33 Shri G.B.Pawar
( Gajanan Balaji Pawar )
MH02550
Civil Judge Senior Division Pusad :

17 - 5th Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
34 Shri S.H. Atakare
( Sanjay Harichandra Atakare )
MH02567
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

40 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

48 - 2nd Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
35 Smt. A.S. Jarude
( Ashwini Shrikant Jarude )
MH02581
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

41 - 3rd Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

49 - 3rd Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
36 Sajiduzzaman M.H. Shahid
( Sajiduzzaman Muhammad Hanif Shahid )
MH02613
Civil Court Junior Division,Arni :

2 - Civil Judge Jr.Dn.and J.M.F.C., Arni
37 Shri S.L. Ramteke
( Swapnil Liladhar Ramteke )
MH02625
Civil Judge Junior Division Digras :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Digras
38 Shri. A. M. Patil
( Avinash Madhukar Patil )
MH02631
Civil Judge Junior Division Umarkhed :

5 - 2nd Joint Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate, F.C., Umarkhed
39 Shri A.A. Dhoke
( Avinash Anandrao Dhoke )
MH02637
Civil Judge Senior Division Darwha :

2 - Jt.C.J.J.D. and J.M.F.C., Darwha
40 Smt. Sapna M. Patil
( Sapna Milind Patil )
MH02726
Civil Court Junior Division,Arni :

1 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Arni
41 Miss S. S. Kulkarni
( Sneha Sheshrao Kulkarni )
MH02783
Civil Judge Junior Division Kelapur :

2 (incharge) - 2nd Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Kelapur ,

1 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate, First Class, Kelapur
42 Smt. P. D. Mendhe
( Priti Dnyaneshwar Mendhe )
MH02789
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

52 - 4th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

64 - 4th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
43 Smt. V. R. Malode
( Vasanti Rahgunath Malode )
MH02848
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

53 - 5th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

65 - 5th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
44 SHRI M.M.KALYANKAR
( Mukul Mukund Kalyankar )
MH02855
Civil Judge Senior Division Darwha :

3 - 2nd Jt.C.J.J.D. and J.M.F.C., Darwha
45 Shri V.S. Waghmode
( Vikas Shivaji Waghmode )
MH02864
Civil Judge Senior Division Pusad :

21 - 6th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
46 Shri N.R. Dhoke
( Nitin Ramesh Dhoke )
MH02874
Civil Judge Junior Division Digras :

2 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Digras
47 Shri P.C. Bachhale
( Prakash Chunni Bachhale )
MH02879
Civil Judge Junior Division Wani :

16 - 2nd Joint Civil Judge Jr. Dn. and J.M.F.C., Wani
48 Shri Santosh H. Age
( Santosh Hari Age )
MH02888
Civil Judge Junior Division Mahagaon :

2 - Civil JudgeJr.Dn J.M.F.C. Mahagaon
49 Shri B.S. Wadhai
( Bhushan Shankar Wadhai )
MH02894
Civil Court Junior Division, Zari-Jamni :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate First Class, Zari-Jamni
50 Shri N.P. Wasade
( Nilesh Prabhakar Wasade )
MH02899
Civil Judge Junior Division Maregaon :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and Judicial Magistrate First Class, Maregaon
51 Shri V.V. Jatal
( Vijay Vishwanath Jatal )
MH02915
Civil Court Junior Division, Ralegaon :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Ralegaon
52 Smt. S. G. Meshram
( Shubhangi Govindrao Meshram )
MH02926
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

54 - 6th Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal.

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

66 - 6th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
53 SMT V.G.KARMORE
( Vaishali Gosavi Karmore )
MH02939
Civil Judge Senior Division Darwha :

12 - 3rd Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Darwha
54 Shri D.B. Sathe
( Dattatray Bhagwan Sathe )
MH02949
Civil Judge Senior Division Pusad :

19 - 7th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Pusad
55 Shri P.S. Girgaonkar
( Prasad Shankarrao Girgaonkar )
MH03005
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

55 - 7th Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

67 - 7th Joint Civil Judge, Jr. Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
56 Shri Mohd. Sharique Ur A.U. Rahman
( Mohd. Sharique Ur Ata Ur Rahman )
MH03062
Civil Judge Junior Division Kalamb :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Kalamb
57 Smt. S.S. Jondhale
( Swati Sureshrao Jondhale )
MH03082
Civil Judge Senior Division Darwha :

11 - 4th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Darwha
58 Shri Bhushan A. Nerlikar
( Bhushan Anandrao Nerlikar )
MH03084
Civil Court Junior Division, Ralegaon :

2 - Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Ralegaon
59 Smt. G.M. Nimdeo
(  )
MH03124
Chief Judicial Magistarte , Yavatmal :

51 (incharge) - 10th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal ,

56 (incharge) - 9th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C.,Yavatmal ,

57 - 8th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C.,Yavatmal

Civil Court Senior Division , Yavatmal :

69 - 8th Jt. Civil Judge Jr. Dn. and J.M.F.C., Yavatmal ,

68 (incharge) - 9th Joint Civil Judge Jr. Dn. and J.M.F.C., Yavatmal ,

63 (incharge) - 10th Joint Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C., Yavatmal
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Yavatmal  Total Judges :  59
Total Incharge: 6
Total Link Court: 0
Total Courts: 65
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )