Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Osmanabad
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Shri. Dattatraya Kashinath Anbhule
( Dattatraya Kashinath Anbhule )
MH00040
Additional District Judge , Omerga :

1 - District Judge-1 and Addl. Sessions Judge Omerga.
2 Shri. Baokar S.G.
( Samir Ganesh Baokar )
MH00093
Civil Court Senior Division , Paranda :

2 - Jt. Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Paranda.
3 Smt. Manisha Dagdurao Charate-Hampe
( Manisha Dagdurao Charate-Hampe )
MH00217
Civil Court Senior Division , Omerga :

1 - Civil JudgeS.D. Omerga
4 Shri.V.R.Dasari
( Vishnu Raghupati Dasari )
MH00278
Civil Court Senior Division , Osmanabad :

12 - Jt.CIVIL JUDGE SD ADDL.CJMOSMANABAD
5 Shri. G.A. Deshpande
( Girish Arvind Deshpande )
MH00331
Civil Court Senior Division , Osmanabad :

17 - 2nd Jt Civil Judge SD Addl.CJM Osmanabad
6 Shri. R. P. Deshpande
( Ravindra Padmakarrao Deshpande )
MH00351
The District Court and Addl. Sessions Court ,Bhoom :

2 - District Judge -2 and Assistant Sessions Judge, Bhoom
7 Smt.M.S.Bhadane
( Manju Shyam Bhadane )
MH00417
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

1 - Chief Judicial Magistrate Osmanabad.
8 Smt.S.S.Mane
( Smita Sachin Mane )
MH00449
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

5 - 3rd Jt Civil Judge SD Addl.CJM Osmanabad

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

15 - 3rd Jt Civil Judge SD Addl.CJM Osmanabad
9 Smt. U.V. Indapure
( Usha Veerendra Indapure )
MH00575
Civil Court Senior Division , Paranda :

1 - Civil Judge Senior Division Paranda
10 Shri. S.D. Jagtap
( Satish Dnyanoba Jagtap )
MH00624
District and Sessions Court , Osmanabad :

17 - Extra Joint District Judge and Additional Sessions Judge, Osmanabad
11 Shri. M.R. Nerlekar
( Mandar Ramchandra Nerlekar )
MH01088
District and Sessions Court , Osmanabad :

8 - District Judge1 and Addl.Sessions Judge SpecialCourt ,

2 - District Judge1 and Addl.Sessions Judge SpecialCourt
12 Shri. Pore P. B.
( Prasad Bhaskar Pore )
MH01249
Civil Court Senior Division , Osmanabad :

1 - CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION OSMANABAD
13 Shri. S. B. Salunkhe
( Shrikant Bhimrao Salunkhe )
MH01346
Additional District Judge , Omerga :

2 - Adhoc District Judge-1 and Addl. Sessions Judge
14 Smt. N.H. Makhare
( Neeta Hemant Makhre )
MH01463
District and Sessions Court , Osmanabad :

3 - District Judge -2 and Addl.Sessions Judge Osmanabad.
15 SHRI. JAIRAJ D. WADNE
( Jayraj Dattatraya Wadne )
MH01648
The District Court and Addl. Sessions Court ,Bhoom :

4 (incharge) - DISTRICT JUDGE-1 AND ADDL.SESSIONS JUDGE, BHOOM ,

3 (incharge) - DISTRICT JUDGE-1 AND ADDL.SESSIONS JUDGE, BHOOM ,

1 - DISTRICT JUDGE-1 AND ADDL.SESSIONS JUDGE, BHOOM
16 Shri.K.R.Pethkar
( Kishor Rajaram Pethkar )
MH01728
District and Sessions Court , Osmanabad :

1 - Principal District and Sessions Judge Osmanabad
17 SHRI. V.B. GHADGE
( Vaibhav Bajrang Ghadge )
MH01768
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

9 - Principal Judge, Juvenile JusticBoard At Osmanabad ,

6 - 4th Jt Civil Judge SD and Addl.CJM Osmanabad

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

14 - 4th Jt Civil Judge SD Addl.CJM Osmanabad
18 Shri.S.D.Patil
( Suniljeet Dattatraya Patil )
MH01791
Civil Court Senior Division , Osmanabad :

5 -
19 Shri. I.M.Naikwadi
( Irshad Mohmad Rafik Naikwadi )
MH01804
Civil Court Junior Division , Bhoom :

17 - Civil Judge Senior Division And Addl. C.J.M, Bhoom

Civil Court Senior Division , Bhoom :

1 - CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION, BHOOM
20 Smt. Varsha B. Patil
( Varsha Balvantrao Patil )
MH01834
Civil Court Junior Division , Bhoom :

18 - Jt. Civil Judge Senior Division And Addl. C.J.M, Bhoom

Civil Court Senior Division , Bhoom :

2 - Jt. Civil Judge Senior Division And Addl. C.J.M, Bhoom
21 Sou. S. A. Kanshide
( Soniajyoti Ajit Kanshide )
MH01925
Civil Court Senior Division , Omerga :

7 (linkcourt) - Jt.Civil Judge S.D. Omerga
22 Shri. M.R.Sowani
( Mahesh Ratnakar Sowani )
MH02089
Civil Court Junior Division , Paranda :

1 - Jt.Civil Judge J.D.J.M.F.C. Paranda
23 Smt. N. S. Saraf
( Nutan Satish Saraf )
MH02092
Civil Court Junior Division Lohara :

1 - Civil Judge JD and JMFC Lohara
24 Shri. V.A.Awaghade
( Vijay Appa Awaghade )
MH02100
Civil Court Junior Division , Tuljapur :

1 - Civil Judge JD and JMFC, Tuljapur
25 Shri. S.P.Rachkar
( Sopan Pandurang Rachkar )
MH02172
Civil Court Junior Division , Paranda :

2 - 2nd Jt.Civil Judge J.D. J.M.F.C. Paranda
26 SHRI. M. D. THOMBARE
( Mahesh Dattatray Thombare )
MH02267
Civil Court Junior Division , Kallam :

1 - Civil Judge J.D. J.M.F.C. Kallam.
27 M. T. Bilal
( Bilal Mohammed Ishaque Mohammed Taher )
MH02299
Civil Court Junior Division , Omerga :

1 - Jt.Civil JudgeJ.D. and J.M.F.C. Omerga.
28 SHRI. M. B. KUDTE
( Mahantesh Bandappa Kudte )
MH02310
Civil Court Junior Division , Kallam :

2 - Joint Civil JudgeJ.D. J.M.F.C. Kallam.
29 K.K.Khomane
( Keshav Krishna Khomane )
MH02469
Civil Court Junior Division , Bhoom :

1 - Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C. Bhoom.
30 Smt. M.P.Jaswant
( Manisha Prabhakar Jaswant )
MH02472
Civil Court Junior Division , Tuljapur :

2 - Jt.Civil Judge J.D. J.M.F.C. Tuljapur
31 Dr. D.G.Patwe
( Dataraj Gunajirao Patwe )
MH02482
Civil Court Junior Division , Bhoom :

2 - 2nd Jt.Civil Judge J.D. J.M.F.C. Bhoom.
32 Smt. Rohini Rajendra Kulkarni
( Rohini Rajendra Kulkarni )
MH02548
Civil Court Junior Division , Kallam :

3 - 2nd Jt Civil Judge J.D. and JMFC, Kallam
33 Shri. S.M. Kolekar
( Sanjay Maruti Kolekar )
MH02634
Civil Judge Junior Division ,Washi :

1 - Civil Judge JD and JMFC Washi
34 Shri. Rajesh B. Khandare
( Rajesh Baburao Khandare )
MH02721
Civil Court Junior Division , Tuljapur :

3 - IInd Jt.Civil Judge J.D. J.M.F.C.Tuljapur
35 Shri. I. G. Mahadeokoli
( Indrajit Govardhan Mahadeokoli )
MH02741
Civil Court Junior Division , Paranda :

3 - 3rd Jt. Civil Judge, JD and JMFC Paranda
36 Smt. S.S. Chavan
( Satyavati Sharadchandra Chavan )
MH02801
Civil Court Junior Division , Omerga :

2 - 2nd Jt.Civil Judge J.D. and J.M.F.C. Omerga.
37 Shri.N.N.Chintamani
( Nitin Niwrutti Chintamani )
MH02877
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

2 - Judicial MagistrateFC Osmanabad.Joint

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

2 - Jt.CIVIL JUDGE JD OSMANABAD
38 Smt.B.M.Kothawale
( Bhagyashri Mahadev Kothavale )
MH02920
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

12 - Judicial Magistrate FC Osmanabad 2nd Jt.

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

10 - 2nd Jt CIVIL JUDGE JD OSMANABAD
39 Shri. V.B. Shetty
( Vishwanath Bhimashankar Shetty )
MH03025
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

3 - Judicial Magistrate FC Osmanabad 3rd Jt.

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

3 - 3rd Jt.CIVIL JUDGE JD OSMANABAD
40 A. D. Patil
( Achyutrao Dhanaji Patil )
MH03057
Civil Court Junior Division , Omerga :

3 - 3rd Jt Civil Judge J.D. and J.M.F.C. Omerga.
41 Smt. T.V. Gavai
(  )
MH03115
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

4 - Judicial Magistrate FC Osmanabad 4th Jt.

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

4 - 4th Jt.CIVIL JUDGE JD OSMANABAD
42 Shri. U.S. Ivare
(  )
MH03136
Chief Judicial Magistrate , Osmanabad :

7 - Judicial Magistrate FC Osmanabad 5th

Civil Court Senior Division , Osmanabad :

7 - 5th Jt.CIVIL JUDGE JD OSMANABAD
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
The District Court and Addl. Sessions Court ,Bhoom 7
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Osmanabad  Total Judges :  42
Total Incharge: 2
Total Link Court: 1
Total Courts: 45
 
Total Empty Courts: 1
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )