Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Satara
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Vacant Court
( Pravinkumar Pandurang Abhang )
MH00002
Civil Court Junior Division , Khandala :

4 - MORNING COURT

District and Sessions Court , Satara :

5 - Ad-hoc District Judge -1 Satara
2 S. B. Desai
( Shoukat Bapusaheb Desai )
MH00293
Civil Court Senior Division , Satara :

1 - Civil Judge Sr.Dn. Satara.
3 A. V. Kasture
( Ashwini Vaibhav Kasture )
MH00526
Chief Judicial Magistrate , Satara :

26 - Jt. C.J.S.D. and Addl. Chief Judicial Mag, Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

2 - Jt. Civil Judge Sr.Dn. Satara.
4 Smt. K. S. Hore
( Kalpana Satish Hore )
MH00564
District and Session Court , Karad :

4 - Extra Joint District Judge and Addl. Sessions Judge, Karad
5 Shri. R. V. Huddar
( Rajendra Vyenkatesh Huddar )
MH00565
District and Session Court, Vaduj :

1 - District Judge -1 and Addl. Sessions Judge Vaduj
6 N. H. Jadhav
( Nitin Hanmantrao Jadhav )
MH00597
Chief Judicial Magistrate , Satara :

28 - 3rd Jt. C.J.S.D. and Addl. Chief Judicial Mag.

Civil Court Senior Division , Satara :

20 - 3rd Jt. Civil Judge Sr. Dn.,Satara
7 V. K. Kadam
( Venkat Kishanrao Kadam )
MH00682
District and Sessions Court , Satara :

18 - 2 Extra Jt District Judge, Satara
8 P. Y. Kale
( Pratapsingh Yashwantrao Kale )
MH00702
District and Session Court, Vaduj :

3 - Extra Joint District Judge and Addl. Sessions Judge, Vaduj
9 Shri. V. V. Kathare
( Vivek Vithalrao Kathare )
MH00752
District and Session Court , Karad :

1 - District Judge -1 and Addl. Sessions Judge Karad
10 Anil B. Kulkarni
( Anil Bapusaheb Kulkarni )
MH00845
Chief Judicial Magistrate , Satara :

30 - 5th Jt CJSD and Addl Chief Judicial Mag Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

26 - 5th Jt. Civil Judge Sr. Dn.,Satara
11 Smt. S.Y. Deshmukh
( Sameera Yaseen Sheikh )
MH00999
Civil Court Senior Division , Karad :

3 - 2nd Jt. Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Karad
12 U. S. Babar
( Ujjwala Sandeep Babar )
MH01026
Chief Judicial Magistrate , Satara :

31 - 6 th Jt CJSD and Addl Chief Judicial Mag Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

27 - 6th Jt. Civil Judge Sr. Dn.,Satara
13 S. G. Nandimath
( Shivayya Gurlingayya Nandimath )
MH01074
District and Sessions Court , Satara :

11 - District Judge-5 Satara.
14 P. P. Naigaonkar
( Pritam Padmakar Naigaonkar )
MH01085
Chief Judicial Magistrate , Satara :

27 - 2nd Jt. C.J.S.D. and Addl. Chief Judicial Mag.

Civil Court Senior Division , Satara :

12 - 2nd Jt. Civil Judge Sr. Dn. Satara
15 A. K. Patani
(  )
MH01147
District and Sessions Court , Satara :

17 - Extra Jt District Judge, Satara
16 S. R. Pawar
( Sharad Raghunath Pawar )
MH01226
District and Sessions Court , Satara :

12 - District Judge-4 Satara
17 Jayashri Punawala
( Jayshree Gajanan Punawala )
MH01257
Civil Court Senior Division , Karad :

4 - 3rd Jt. Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Karad
18 R. M. Rathod
( Rajendra Mansing Rathod )
MH01310
Chief Judicial Magistrate , Satara :

1 - Chief Judicial Magistrate Satara.
19 Shri. Ravikant. T. Sakhare
( Ravikant Tukaram Sakhare )
MH01335
District and Session Court , Karad :

3 - Ad Hoc District Judge 1 and Assistant Sessions Judge, Karad
20 S. R. Salkute
( Sanjay Rambhau Salkute )
MH01341
District and Sessions Court , Satara :

3 - District Judge-2 Satara.
21 Smt. S. A. Malik
( Sabina Altaf Malik )
MH01422
Civil Court Senior Division , Karad :

1 - Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Karad
22 Shri. Y.H.S.Deshmukh
( Yasin Habib Sheikh )
MH01439
Civil Court Senior Division , Karad :

2 - Jt. Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Karad
23 V. G. Upadhye
( Vidya Gourishankar Upadhye )
MH01602
Chief Judicial Magistrate , Satara :

29 - 4th Jt. C.J.S.D. and Addl. Chief Judicial Mag, Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

25 - 4th Jt. Civil Judge Sr. Dn.,Satara
24 B. S. Wavre
( Balasaheb Shivaji Wavre )
MH01668
District and Sessions Court , Satara :

10 - District and Sessions Judge-3 Satara.
25 Shri. K. C. Mane
( Kiran Chandrahas Mane )
MH01842
Civil Court Senior Division, Vaduj :

1 - Civil Judge Sr.Dn., Vaduj
26 P. P. Pethkar
( Prashant Prakash Pethkar )
MH01882
Chief Judicial Magistrate , Satara :

32 - 7th Jt CJSD and Addl Chief Judicial Mag Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

28 - 7th Jt. Civil Judge Sr. Dn.,Satara
27 A.D.Ghuge
( Abhay Dinkarrao Ghuge )
MH01884
Chief Judicial Magistrate , Satara :

35 - 8th Jt CJSD and Addl Chief Judicial Mag Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

29 - 8th Jt Civil Judge Sr DnSatara
28 Shri A. R. Mohane
( Amitsingh Ranjitsingh Mohane )
MH01968
Civil Court Junior Division , Dahiwadi :

1 - C.J.J.D. J.M.F.C. Dahiwadi
29 Shri. M. C. Nepte (MH01992)
( Manoj Chandrakant Nepte )
MH01992
Civil Court Senior Division, Vaduj :

2 - Jt. Civil Judge, Sr. Dn. And Addl. C. J. M., Vaduj
30 V.N.Girwalkar
( Vyankatesh Nagnath Girwalkar )
MH02011
Civil Court Junior Division , Wai :

1 - Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Wai
31 S. R. Bhor
( Sarita Raghunath Bhor )
MH02027
Civil Court Junior Division , Wai :

2 - Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C Wai
32 Smt. J. A. Kotnis
( Jai Abhay Kotnis )
MH02033
Civil Court Junior Division , Karad :

1 - Jt. Civil Judge J.D J.M.F.C. Karad.
33 Smt. S. S. Vankore
( Sangeeta Sagar Vankore )
MH02034
Civil Court Junior Division , Karad :

2 - 2nd Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C. Karad
34 Shri. S. M. Sarode
( Sandeep Maruti Sarode )
MH02043
Civil Court Junior Division , Karad :

3 - 3rd Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C.Karad.
35 Shri. A.P. Kulkarni
( Amogh Prabhakar Kulkarni )
MH02044
Civil Court Senior Division , Karad :

5 - 4th Jt. Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Karad
36 N. M. Jamadar
( Nazanin Munir Jamadar )
MH02062
Chief Judicial Magistrate , Satara :

2 - 1st Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Satara ,

34 - Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

3 - Jt. Civil Judge Jr.Dn.Satara.
37 Shri G S Mane
( Girish Sudarshan Mane )
MH02069
Civil Court Junior Division , Koregaon :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Koregaon
38 D.R.Mali
( Dipak Raghunath Mali )
MH02073
Civil Court Junior Division , Wai :

3 - IInd Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C Wai
39 Shri.A.B.Chavan
( Ajit Balbhim Chavan )
MH02159
Civil Court Junior Division , Khandala :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Khandala.
40 R. D. Sawant
( Rajendra Dattaram Sawant )
MH02230
District and Sessions Court , Satara :

1 - Principal District Judge Satara
41 Shri. R. R. Thorat
( Rahul Rawasaheb Thorat )
MH02273
Civil Court Junior Division , Dahiwadi :

2 - Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Dahiwadi
42 Shri. R. N. Pathak
( Rohit Nandkishor Pathak )
MH02292
Civil Court Junior Division , Vaduj :

1 - Jt. C.J.J.D and J.M.F.C. Vaduj
43 Gajendra M. Kolhapure
( Gajendra Madanlal Kolhapure )
MH02298
Civil Court Junior Division , Mhaswad :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Mhaswad
44 Smt A. H. Thakur
( Archana Harishchandra Thakur )
MH02317
Civil Court Junior Division , Phaltan :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Phaltan
45 P. S. Patil
( Pramod Shankar Patil )
MH02322
Civil Court Junior Division , Patan :

1 - Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Patan
46 Smt U. M. Vaidya
( Ujjwala Minanath Vaidya )
MH02345
Civil Court Junior Division , Phaltan :

2 - Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Phaltan
47 M. D. Nanaware
( Mohini Dattatray Nanaware )
MH02348
Chief Judicial Magistrate , Satara :

3 - 2nd Jt C.J.J.D. J.M.F.C. Satara.

Civil Court Senior Division , Satara :

4 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn.Satara.
48 Shri Shailesh. U. Kanthe
( Shailesh Uttamrao Kanthe )
MH02365
Civil Court Junior Division , Mahabaleshwar :

1 - Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Mahabaleshwar
49 V.H.Deshmukh
( Vishal Hemantrao Deshmukh )
MH02467
Civil Court Junior Division , Vaduj :

2 - 2nd Jt. C.J.J.D. and J.M.F.C. VADUJ
50 Smt. P. D. Deshpande
( Pranita Durgashankar Deshpande )
MH02475
Civil Court Junior Division , Karad :

4 - 4th Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C. Karad.
51 Smt. S. A. Virani
( Shabnam Ansar Virani )
MH02512
Civil Court Junior Division , Karad :

5 - 5th Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C. Karad
52 N. S. Kale
( Nilesh Sudam Kale )
MH02621
Civil Court Junior Division , Medha :

1 - Civil Judge Jr.Dn J.M.F.C. Medha
53 N. L. More
( Nandkishor Lallu More )
MH02707
District and Sessions Court , Satara :

2 - District Judge-1 Satara
54 Smt. S. B. Dhawale
( Shubhangee Ramdas Kalkute )
MH02733
Civil Court Junior Division , Phaltan :

3 - 2nd Jt. C.J.J.D. J.M.F.C Phaltan
55 Smt. S. D. Sabale
( Shital Dattatray Sabale )
MH02773
Civil Court Junior Division , Phaltan :

4 - 3rd Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Phaltan
56 Shri. A B Patil
( Atul Bhimrao Patil )
MH02775
Civil Court Junior Division , Koregaon :

4 - Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Koregaon
57 Smt. U. D. Jadhav
( Usha Devidas Jadhav )
MH02779
Civil Court Junior Division , Karad :

6 - 6th Jt. Civil Judge J.D J.M.F.C. Karad.
58 A.K.Damate
( Archana Kallappa Damate )
MH02814
Civil Court Junior Division , Khandala :

2 - Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C Khandala
59 P.S.Patil
( Pruthavi Sanjay Patil )
MH02995
Civil Court Junior Division , Wai :

4 - 3rd Jt CJJD And JMFC WAI
60 Shri. K. A. Powar
( Kedar Arvind Powar )
MH03008
Civil Court Junior Division , Phaltan :

5 - 4th Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Phaltan
61 R. V. Patil
( Rohini Vishnu Patil )
MH03027
Chief Judicial Magistrate , Satara :

4 - 3rd Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

5 - 3rd Jt. Civil Judge Jr.Dn.Satara.
62 A. I. Awati
( Annapurna Ishwara Awati )
MH03030
Chief Judicial Magistrate , Satara :

5 - 4th Jt.C.J.J.D. J.M.F.C. Satara.

Civil Court Senior Division , Satara :

6 - 4th Jt. Civil Judge Jr.Dn.Satara.
63 Shri. Y. C. Patil
( Yuvraj Chandrakant Patil )
MH03064
Civil Court Junior Division , Phaltan :

6 - 5th Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Phaltan
64 S.J.Chivate
( Sourabh Jaykumar Chivate )
MH03071
Civil Court Junior Division , Vaduj :

3 - 3rd Jt. C.J.J.D. and J.M.F.C. Vaduj
65 N. A. Randive
( Nilesh Ashokrao Randive )
MH03100
Civil Court Junior Division , Patan :

2 - Joint Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Patan
66 P. J. Shetty
( Priya Jayram Shetty )
MH03102
Chief Judicial Magistrate , Satara :

6 - 5th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Satara

Civil Court Senior Division , Satara :

7 - 5th Jt. Civil Judge Jr.Dn. Satara.
67 S. A. Shendge
( Sayali Ashok Shendge )
MH03123
Chief Judicial Magistrate , Satara :

7 - 6th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Satara.

Civil Court Senior Division , Satara :

8 - 6th Jt. Civil Judge Jr.Dn.Satara.
68 Shri. S G Gunari
(  )
MH03133
Civil Court Junior Division , Koregaon :

2 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C.Koregaon
69 K. A. Deshpande
(  )
MH03150
Chief Judicial Magistrate , Satara :

8 - 7th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Satara.

Civil Court Senior Division , Satara :

9 - 7th Jt.Civil Judge Jr.Dn. Satara.
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Satara  Total Judges :  69
Total Incharge: 0
Total Link Court: 0
Total Courts: 69
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )