Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Sindhudurg
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Dr. Gauri Kawdikar
( Gauri Prasanna Kawdikar )
MH00678
District and Session Court , Sindhudurg :

7 - Adhoc District Judge -1 and Addl. Sessions Judge Sindhudurg
2 Smt. Anita Balasaheb Kurane
( Anita Balasaheb Kurane )
MH00893
Civil Court Senior Division , Sindhudurg :

1 - Civil Judge S.D. Sindhudurg-Oros
3 Shri. R.B.Rote
( Raju Bandu Rote )
MH01324
District and Session Court , Sindhudurg :

2 - District Judge-1 and Addl. Sessions Judge Sindhudurg
4 Shri. A.M.Phadatare
( Abhijeet Madhukar Phadatare )
MH01863
Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg :

1 - Chief Judicial Magistrate Sindhudurg
5 Smt. R.R.Bedagkar
( Rupali Rajanikant Bedagkar )
MH02134
Civil Court Junior Division , Sawantwadi :

1 - Civil Judge J.D. J.M.F.C. Sawantwadi
6 Shri. S.A. Jamadar
( Salim Abbas Jamadar )
MH02206
Civil Court Junior Division , Kankavli :

1 - Civil Judge J.D. J.M.F.C. Kankavli ,

3 (incharge) - Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Vaibhavwadi
7 Shri. S.V.Hande
( Shrishkumar Vasantrao Hande )
MH02237
District and Session Court , Sindhudurg :

1 - Principal District Sessions Judge Sindhudurg
8 Bhanupratap B. Chouhan
( Bhanupratap Basantsingh Chouhan )
MH02462
Civil Court Junior Division , Malvan :

1 - Civil Judge J.D. J.M.F.C. Malvan
9 Shri. B. R. Patil
( Balkrishna Rajaram Patil )
MH02527
Civil Court Junior Division ,Devgad :

1 - Civil Judge J.D. and J.M.F.C.
10 Smt. K. K. Patil
( Kiran Krishnarao Patil )
MH02744
Civil Court Junior Division , Vengurla :

1 - Civil Judge J.D. and J.M.F.C. Vengurla
11 Smt. D. B. Sutar
( Durga Bhagawan Sutar )
MH02747
Civil Court Junior Division , Sawantwadi :

2 - Jt. Civil Judge J.D. J.M.F.C. Sawantwadi
12 Smt. Ashwini J. Bachulkar
( Ashwini Jotiram Bachulkar )
MH02778
Civil Court Junior Division , Kudal :

1 - Civil Judge J.D. and J.M.F.C., Kudal ,

6 - Pri. MagistrateJuvenile Justice BoardSindhudurg
13 Aditya G. Naik
( Aditya Ghanashyam Naik )
MH03113
Civil Court Junior Division , Malvan :

2 - Jt Civil Judge JD JMFC Malvan
14 Smt.D.K.Patil
( Deepika Krishnarao Patil )
MH03114
Civil Court Junior Division , Kankavli :

2 - Jt.Civil Judge J.D. J.M.F.C. Kankavli
15 Y. P. Bavkar
(  )
MH03144
Civil Judge Junior Division, Dodamarg :

1 - CIVIL JUDGE J.D. AND J.M.F.C., DODAMARG
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Sindhudurg  Total Judges :  15
Total Incharge: 1
Total Link Court: 0
Total Courts: 16
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )