Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Amravati
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Shri D.W.Modak
(  )
0
District and Session Court , Amravati :

86 - Extra Jt.District Judge, Amravati
2 Shri S.J. Kale
(  )
MH00011
District and Session Court , Amravati :

84 - Extra Jt.District Judge, Amravati
3 Shri S.R.Agrawal
( Sagar Ramesh Agrawal )
MH00023
District and Session Court , Amravati :

85 - Adhoc District Judge-2 A.S.J. Amravati
4 Shri A.U.Bahir
( Ashok Uttamrao Bahir )
MH00078
Civil Court Senior Division , Achalpur :

36 - JT. C.J.S.D. and ACJM ACHALPUR
5 Smt. S.A.Sinha
( Surekha Abhay Sinha )
MH00191
District and Session Court , Amravati :

77 - District Judge - 4 A.S.J. Amravati
6 M. V. Burade
( Milindkumar Vinayak Burade )
MH00208
Civil Judge, Junior Division, Daryapur :

42 - C.J.S.D. DARYAPUR
7 Shri D.H.Dabhade
( Dipak Harischndra Dabhade )
MH00263
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

20 - 7th Jt. Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

28 - 7th Jt. Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati

District and Session Court , Amravati :

21 - 7th Jt. Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati
8 Shri V.D.Deshmukh
( Vivek Dadarao Deshmukh )
MH00321
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

14 - 6th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

15 - 6th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

District and Session Court , Amravati :

14 - 6th Jt. Civil Judge Sr.Dn., Amravati
9 Shri B.G.Dharmadhikari
( Bhaskar Gopalrao Dharmadhikari )
MH00371
District and Session Court , Amravati :

82 - District Judge - 6 A.S.J. Amravati
10 Smt. P.P.Ingle
( Pratibha Prashant Ingale )
MH00398
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

16 - C.J.M. AMRAVATI
11 Shri P.H.Ingle
( Prashant Harishchandra Ingale )
MH00579
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

92 - 2nd JT. C.J.S.D. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

44 - 2nd Jt CJSD Amravati

District and Session Court , Amravati :

88 - 2nd JT. C.J.S.D. AMRAVATI
12 Shri D.A. Jadhav
( Dhanaji Arjun Jadhav )
MH00590
District and Session Court , Amravati :

8 - Adhoc District Judge-1 A.S.J. Amravati
13 Shri Anup N. Jaiswal
( Anup Nandkumar Jaiswal )
MH00635
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

39 - 9th Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl. C.J.M., Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

43 - 9th Jt.Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati

District and Session Court , Amravati :

75 - 9th Jt.Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati
14 Shri S.B.Joshi
( Sanjay Bhalchandrarao Joshi )
MH00666
District and Session Court , Amravati :

16 - District Judge-5 A.S.J. Amravati
15 Shri N.K.Karande
( Nilindkumar Khashaba Karande )
MH00734
Civil Court Senior Division , Amravati :

12 - Civil Judge Sr Dn Amravati

District and Session Court , Amravati :

12 - CIVIL JUDGE SR. DN. AMRAVATI
16 Shri N.P.Mehata
( Nikhil Prakash Mehta )
MH00985
District and Session Court , Amravati :

10 - District Judge-3, Amravati
17 Shri V.S.More
( Vidyadhar Shesharao More )
MH01028
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

69 - 3rd JT. C.J.S.D. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

13 - 3rd Jt CJSD Amravati

District and Session Court , Amravati :

69 - 3rd JT. C.J.S.D. AMRAVATI
18 Shri S.K.Mungilwar
( Sagar Krishnaraoji Mungilwar )
MH01049
District and Session Court , Achalpur :

36 - ADHOC DISTRICT JUDGE-1 A.S.J. ACHALPUR
19 Smt. I.A. Shaikh-Nazir
( Ishrat Arif Shaikh-Nazir )
MH01086
District and Session Court , Amravati :

83 - Adhoc District Judge-3 A.S.J. Amravati
20 Shri P.A.Sable
( Prakash Ambadas Sable )
MH01327
Civil Court Senior Division , Achalpur :

37 - C.J.S.D. ACHALPUR
21 Shri A.G.Santani
( Ashok Gurudasmal Santani )
MH01358
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

89 - JT. CIVIL JUDGE SR. DN. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

48 - Jt CJSD Amravati

District and Session Court , Amravati :

87 - JT. CIVIL JUDGE SR. DN. AMRAVATI
22 Shri S.C.Taide
( Sujitkumar Chandrakant Taide )
MH01533
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

38 - 8th Jt. Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

18 - 8th Jt.Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati

District and Session Court , Amravati :

73 - 8th Jt. Civil Judge (Sr.Dn.), Amravati
23 Shri S.N.Yadav
( Sanjay Namdevrao Yadav )
MH01673
District and Session Court , Achalpur :

35 - DISTRICT JUDGE-2 A.S.J. ACHALPUR
24 Shri P.D.Zambre
( Pandharinath Deorao Zambre )
MH01686
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

88 - 4th JT. C.J.S.D. and additional CJM AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

45 - 4th JT. C.J.S.D. AMRAVATI

District and Session Court , Amravati :

89 - 4th JT. C.J.S.D. AMRAVATI
25 Smt.S.S. Saste
( Anusaya Jagannath Patil )
MH01731
Civil Court Senior Division , Amravati :

70 - Extra Jt Civil Judge Sr. Division Amravati
26 Shri A.B.Marlecha
( Ashish Biharilal Marlecha )
MH01760
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

40 - 11th Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.CJM, Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

69 - 11th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

District and Session Court , Amravati :

13 - 11th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati
27 Shri A.D. Pundalik
( Ajay Dattatray Pundalik )
MH01817
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

91 - 10th Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.CJM, Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

46 - 10th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

District and Session Court , Amravati :

90 - 10th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati
28 Shri V.D.Ghagi
( Vivek Deorao Ghagi )
MH01871
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

22 - 12th Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.CJM, Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

32 - 12th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

District and Session Court , Amravati :

79 - 12th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati
29 Shri S.C.Khairnar
( Sanjay Chhaganrao Khairnar )
MH01897
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

36 - 13th Jt.Civil Judge Sr.Dn. and Addl.CJM, Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

41 - 13th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati

District and Session Court , Amravati :

80 - 13th Jt.Civil Judge Sr.Dn., Amravati
30 Shri Ravindra M. Joshi
( Ravindra Madhusudan Joshi )
MH01904
District and Session Court , Amravati :

1 - Principal District and Sessions Judge Amravati
31 Shri V.B.Rathod
( Vivek Brijlal Rathod )
MH01926
Civil Court Senior Division , Achalpur :

41 - 2nd JT. C.J.S.D., ACHALPUR
32 Shri S.A. Sardar
( Sanjeev Akaram Sardar )
MH02028
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

27 - JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

30 - JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
33 Smt. R. C. Narwadiya
( Rupali Chandrakumar Narwadiya )
MH02118
Civil Court Junior Division, Warud :

45 - C.J.J.D. J.M.F.C. WARUD
34 Smt.Vishakha B. Patil
( Vishakha Bhagwan Patil )
MH02141
Civil Court Junior Division , Achalpur :

40 - JT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR

Civil Court Senior Division , Achalpur :

40 - JT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR
35 Shri R.K.Purohit
( Rahul Kamalkishor Purohit )
MH02146
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

23 - 2nd JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

31 - 2ND JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
36 Smt.B.A.Kaduskar
( Bhagyashree Ashok Kaduskar )
MH02149
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

15 - 5th Jt.Civil Judge, Sr.Dn., Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

19 - 5th Jt Civil Judge Sr Division Amravati

District and Session Court , Amravati :

74 - 5th JT. C.J.S.D. AMRAVATI
37 Shri. V.V.Patil
( Vinod Vasantrao Patil )
MH02170
Civil Court Junior Division, Anjangaon Surji :

1 - Civil Judge Jr. Dn., Anjangaon Surji
38 Shri D.J. Kalaskar
( Dipak Jagdeo Kalaskar )
MH02216
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

29 - 3rd JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

34 - 3rd Jt.CJJD, Amravati
39 Smt. K.M.Patre
( Karuna Madhukarrao Patre )
MH02271
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

17 - 4th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI ,

64 - JUVENILE COURT AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

17 - 4th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
40 Shri. Milind S. Ligade JT CJJD Warud
( Milind Sidram Ligade )
MH02320
Civil Court Junior Division, Warud :

64 -
41 Shri G.B.Aundhakar
( Gajanan Baburao Aundhakar )
MH02339
Civil Court Junior Division , Achalpur :

39 - 2ND JT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR

Civil Court Senior Division , Achalpur :

39 - 2ND JT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR
42 S. V. Thodge
( Swapnil Vasantrao Thodge )
MH02341
Civil Judge, Junior Division, Daryapur :

45 - Jt.C.J.J.D. J.M.F.C. DARYAPUR .
43 Shri J.G.Wagh
( Jagannath Gujeba Wagh )
MH02358
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

33 - 5th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

38 - 5th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
44 Shri S.T.Sahare
( Sanjay Tanuji Sahare )
MH02363
Civil Court Junior Division , Achalpur :

69 - 3rd JT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR

Civil Court Senior Division , Achalpur :

1 - 3RDJT. C.J.J.D. J.M.F.C. ACHALPUR
45 Shri S.S.Adkar
( Sameer Shashikant Adkar )
MH02375
District and Session Court , Amravati :

66 - District Judge -1 A.S.J. Amravati
46 Smt. S.V.Charde
( Sulabha Vijay Charde )
MH02401
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

24 - 6th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

22 - 6th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
47 Smt. T.A. Asarkar
( Tanuja Anil Asarkar )
MH02402
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

42 - 7th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

47 - 7th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Amravati
48 Satishkumar Shripatrao Gaikwad
( Satishkumar Shripatrao Gaikwad )
MH02432
Civil Court Junior Division, Nandgaon Khandeshwar :

58 - C.J.J.D. J.M.F.C.NANDGAON KH.
49 Smt. T.G.Bansod
( Trushna Govindrao Bansod )
MH02464
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

30 - 8th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

35 - 8th Jt.C.J.J.D.J.M.F.C.Amravati
50 Shri G.G.Chonde
( Gajanan Govindrao Chonde )
MH02479
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

31 - 9th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

36 - 9th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI
51 Shri. L.D. Korde
( Liladhar Dadarao Korde )
MH02494
Court of Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Tiosa :

1 - Civil JudgeJr.Dn. and J.M.F.C Tiosa
52 Shri. L.C. Wadikar
( Laxmikant Chandrakantrao Wadikar )
MH02495
Civil Court Junior Division, Chandurbazar :

59 - Civil Judge,Jr.Dn. and JMFC,Chandur Bazar
53 Shri R.D.Bhuyarkar
( Rushikesh Dilip Bhuyarkar )
MH02535
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

32 - 10th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

37 - 10th Jt.Civil Judge Jr.Dn., Amravati
54 Y. S. Akhare
( Yogesh Sahadeo Akhare )
MH02546
Civil Judge, Junior Division, Daryapur :

43 - 2nd Jt.C.J. Jr.Dn. J.M.F.C. Daryapur.
55 Shri. S.S. Chhallani
( Sumeet Sureshchandra Chhallani )
MH02554
Civil Court Junior Division, Chandurbazar :

50 - Jt.Civil Judge,Jr.Dn. and JMFC,Chandur Bazar
56 Smt.V.D.Birhari
( Varsha Dayaram Birhari )
MH02596
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

28 - 11th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

71 - 11th Jt.C.J.J.D. J.M.F.C.
57 A.R.Dinde CJJD JMFC Chandur rly
( Amit Rajaram Dinde )
MH02630
Civil Court Junior Division, Chandur Railway :

55 - C.J.J.D. J.M.F.C. CHANDUR RLY.
58 Smt.P.R.Pamnani
( Priyanka Ramesh Pamnani )
MH02655
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

19 - 12th JT. C.J.J.D. J.M.F.C. AMRAVATI

Civil Court Senior Division , Amravati :

9 - 12th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.
59 Shri M.H.Pathan
( Maksudkhan Husenkhan Pathan )
MH02710
District and Session Court , Achalpur :

31 (incharge) - Extra Jt.District Judge and Additional Session Judge ,

38 - DISTRICT JUDGE-1 A.S.J. ACHALPUR
60 Shri V.S.Gaike
( Vishal Sadashivrao Gaike )
MH02723
District and Session Court , Amravati :

11 - District Judge - 2 A.S.J. Amravati
61 A.R. ABHYANKAR
( Anup Ramkrishna Abhyankar )
MH02754
Civil Court Junior Division, Morshi :

48 - CIVIL JUDGE JR.DN J.M.F.C.MORSHI
62 Smt.F.F. Irani
( Fiza Firoz Irani )
MH02833
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

90 - 13th Jt.C.J.J.D. J.M.F.C. Amravati

Civil Court Senior Division , Amravati :

73 - 13th Jt.C.J.J.D.J.M.F.C.Amravati
63 Shr. M.R. Bagade 2nd JT. CJJD Warud
( Manbindu Rushi Bagade )
MH02838
Civil Court Junior Division, Warud :

65 -
64 Smt. S.A. Ladse
( Seema Ajay Ladse )
MH02901
Civil Court Junior Division, Bhatkuli :

1 - CIVIL JUDGE, JR.DN. AND J.M.F.C.BHATKULI
65 Shri. A.S. Rane
( Anirudha Sunil Rane )
MH02917
Civil Court Junior Division, Dhamangaon Railway :

66 - C.J.J.D. J.M.F.C. DHAMANGAON RLY.
66 Smt. R.S.Patil
( Rohini Sambhaji Patil )
MH02924
Chief Judicial Magistrate , Amravati :

44 - 14th Jt.C.J.J.D. J.M.F.C.

Civil Court Senior Division , Amravati :

50 - 14TH JT CJJD AMRAVATI
67 SHRI S.D. SONAWANE
( Sandeep Devidas Sonawane )
MH02983
Civil Court Junior Division, Morshi :

47 - Jt .CIVIL JUDGE JR.DN. J.M.F.C.MORSHI
68 Shri.B.D.Chokhad
( Bhagwan Dnyanoba Chokhat )
MH03018
Civil Court Junior Division, Anjangaon Surji :

2 - Jt. Civil Judge Jr. Dn., Anjangaon Surji
69 Shri. N. D. Gole
( Nishant Dnyaneshwarrao Gole )
MH03051
Civil Court Junior Division, Dhamangaon Railway :

54 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Dhamangaon Rly
70 Shri K.V.Lunge
( Kiran Vitthal Lunge )
MH03126
Civil Court Junior Division, Chandur Railway :

61 - JT. C.J.J.D. J.M.F.C. CHANDUR RLY.
71 D.K. Sahu
(  )
MH82765
Civil Court Junior Division, Chandurbazar :

51 - 2nd Jt.Civil JudgeJr.Dn. and JMFC,Chandur Bazar
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
 
  Total for  Amravati  Total Judges :  71
Total Incharge: 1
Total Link Court: 0
Total Courts: 72
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  0 (  )