Court Judge Count Report
Back
State District
Maharashtra Nagpur
Sr No Judge Name JO Code Establishment Name - Court No
1 Shri. S. G. Adake
( Satish Govind Adake )
MH00006
District and Session Court , Nagpur :

102 - District Judge 14 And Add.Sessions Judge,Nagpur
2 Shri H.A. Ali
( Hidayat Ali Ayyub Ali Ali )
MH00031
District and Session Court , Nagpur :

30 - M.A.C.T. COURT NO.1
3 Shri S.D. Darne
( Shamsundar Dadaji Darne )
MH00275
District and Session Court , Nagpur :

35 - Addl.Tem. Court Member MACT, Nagpur
4 Shri. G. P. Deshmukh
( Ganesh Padmakar Deshmukh )
MH00300
District and Session Court , Nagpur :

105 - District Judge 10 And Add.Sessions Judge,Nagpur
5 Shri V. A. Deshmukh
( Wasim Ahmed Abdul Gafoor Deshmukh )
MH00322
Civil Court Senior Division , Nagpur :

19 - 7th Jt.Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
6 Smt. G. V. Jangde-Deshpande
( Gauri Virendra Jangde-Deshpande )
MH00330
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

87 - 8th Jt. CJSD and ACJM Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

1 - 8th Jt.Civil Judge Sr.Dn.Nagpur. ,

130 - 8th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur.
7 Shri R.K. Deshpande
( Rajendra Keshavrao Deshpande )
MH00349
District and Session Court , Nagpur :

31 - M.A.C.T. COURT NO.2
8 Smt. D. M. Judge
( Daljeet Kaur Manipal Singh Judge )
MH00364
Civil Court Senior Division , Nagpur :

121 - 11th Jt. Civil Judge Sr. Dn.And ACJM Nagpur
9 Smt. S.N. Dholam
( Swarupa Narayan Dholam )
MH00385
Small Causes Court, Nagpur :

1 - Addl.Judge Small Causes, Nagpur
10 Shri. A. V. Dhuldhule
( Atul Vasant Dhuldhule )
MH00390
District and Session Court , Nagpur :

65 - Adhoc District Judge-3 And Addl. Sessions Judge
11 Shri N.G. Deshpande
( Narayan Gangadhar Deshpande )
MH00460
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

165 - 7th Jt. Civil Judge Senior Division and ACJM, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

16 - 7th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur
12 Shri. P. B. Ghuge
( Pradeep Bhimrao Ghuge )
MH00495
District and Session Court , Nagpur :

77 - District Judge 6 And Add.Sessions Judge,Nagpur
13 Smt. V. B. Gore
( Vijaya Bhalchandra Gore )
MH00514
Civil Court Senior Division , Nagpur :

5 - Civil Judge Sr.Dn.Nagpur
14 Shri. D. K. Gudadhe
( Dilip Khushalrao Gudadhe )
MH00524
District and Session Court , Nagpur :

96 - M.A.C.T. COURT NO.3
15 Smt. B.N. Ichpurani
( Baby Narsingdas Ichpurani )
MH00570
Civil Court Senior Division , Nagpur :

50 - 4th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur.
16 Shri. P. S. Ingle
( Premtushar Samadhanrao Ingle )
MH00580
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

2 - Addl. Chief Judicial Magistrate Nagpur.
17 Smt. C. P. Jain
( Chandrakala Parasmal Jain )
MH00632
District and Session Court , Nagpur :

108 - Adhoc District Judge-4 And Addl. Sessions Judge
18 Shri O.P. Jaiswal
( Omprakash Parmeshwarlal Jaiswal )
MH00637
District and Session Court , Nagpur :

112 - Extra Jt. District judge and ASJ Nagpur
19 Shri. R. S. Jambotkar
( Raghunath Shridhar Jambotkar )
MH00646
Civil Court Senior Division , Nagpur :

114 - 5th Jt. Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur.
20 Smt. S. Z. Khan
( Shahidafroz Zafar Khan )
MH00784
Civil Court Senior Division , Nagpur :

132 - 6th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur
21 Shri. B. M. Karlekar
( Bhagwan Mahajan Karlekar )
MH00824
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

31 - 3rd Jt. Civil Judge Senior Division

Civil Court Senior Division , Nagpur :

137 - 3rd Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur
22 Shri. P. Y. Ladekar
( Pradeep Yashwantrao Ladekar )
MH00899
District and Session Court , Nagpur :

85 - District Judge 2 And Add.Sessions Judge,Nagpur
23 Shri D. G. Malviya
( Dilip Ghisilal Malviya )
MH00951
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

158 - 10th Jt. Civil Judge Senior Division, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

113 - 10th Jt. Civil Judge Sr.Dn. And A.C.J.M., Nagpur
24 Shri. A. V. Mishra
( Ashutosh Vinodkumar Mishra )
MH01002
Civil Court Junior Division , Umrer :

8 - Civil Judge Senior Division, Umrer
25 Shri S.R. Padwal
( Sunil Ramchandra Padwal )
MH01110
District and Session Court , Nagpur :

36 - M.A.C.T. COURT NO.4
26 Shri R. R. Patare
( Rajesh Raosaheb Patare )
MH01149
District and Session Court , Nagpur :

78 - District Judge 11 And Add.Sessions Judge,Nagpur
27 Shri S.M. Patil
( Sunil Marutirao Patil )
MH01200
District and Session Court , Nagpur :

25 - District Judge 12 And Add.Sessions Judge,Nagpur
28 Shri V. S. Patil
(  )
MH01206
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

20 - 11th Jt.CJJD JMFC Nagpur
29 Shri. R. S. Pavaskar
( Rajesh Sadashiv Pavaskar )
MH01219
District and Session Court , Nagpur :

107 - District Judge 9 And Add.Sessions Judge,Nagpur
30 Shri. S. B. Pawar
( Shankar Babu Pawar )
MH01225
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

1 - Chief Judicial Magistrate Nagpur.
31 Shri K.G.Rathi
( Kailash Gopikisan Rathi )
MH01303
District and Session Court , Nagpur :

92 - Extra Jt. District judge and ASJ Nagpur
32 Smt. A.C. Raut
( Archana Chandrakant Raut )
MH01313
District and Session Court , Nagpur :

115 - District Judge 5 And Add.Sessions Judge,Nagpur
33 Shri. A. D. Salunkhe
( Anil Dattatraya Salunkhe )
MH01343
District and Session Court , Nagpur :

116 - District Judge 13 And Add.Sessions Judge,Nagpur
34 Smt. A. L. Saraf
( Arti Liladhar Saraf )
MH01361
Small Causes Court, Nagpur :

2 - Judge Small Causes, Nagpur
35 Smt. P.F. Sayyad
( Parveen Farman Sayyad )
MH01390
District and Session Court , Nagpur :

93 - District Judge 4 And Add.Sessions Judge,Nagpur ,

100 (incharge) - Special Court for Differently-able persons, Sr.Citizens and marginalized Section of Society, Nagpur
36 Smt. S. N. Shah
( Sonali Nalin Shah )
MH01397
Civil Court Senior Division , Nagpur :

2 - Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur
37 Smt. R. K. Shaikh
( Rahimat Kondekhan Shaikh )
MH01419
District and Session Court , Nagpur :

94 - Adhoc District Judge-1 And Addl.Sessions Judge Ngp
38 Shri. S. A. Shrikhande
( Satish Anandrao Shrikhande )
MH01490
District and Session Court , Nagpur :

114 - Extra Jt. District judge and ASJ Nagpur
39 Shri. A. R. Surve
( Amol Ramchandra Surve )
MH01524
Civil Court Senior Division , Nagpur :

104 - 9th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur.

District and Session Court , Nagpur :

87 - 9th Jt.Civil Judge Sr.Dn. And ACJM Nagpur.
40 Shri S.A.S.M. Ali
( Syed Ameer Syed Mohammad Ali )
MH01528
District and Session Court , Nagpur :

109 - District Judge 3 And Add.Sessions Judge,Nagpur
41 Shri. S. R. Totla
( Shekhar Ramnathji Totla )
MH01590
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

155 - 2nd Addl.Chief Judicial Magistrate Nagpur
42 Shri. S. R. Trivedi
( Sharad Ramkishor Trivedi )
MH01593
District and Session Court , Nagpur :

113 - Extra Jt. District judge and ASJ Nagpur
43 Shri. B. P. Vyas
( Bharat Pannalal Vyas )
MH01635
District and Session Court , Nagpur :

106 - Adhoc District Judge-2 And Addl. Sessions Judge
44 Smt. R.M. Satav
( Renuka Manik Satav )
MH01638
Civil Court Senior Division , Nagpur :

3 - 2nd Jt.Civil Judge Sr.Dn. Nagpur
45 Shri. S. C. More
( Sandipkumar Chandrabhan More )
MH01709
District and Session Court , Nagpur :

1 - Principal District And Sessions Judge,Nagpur
46 Shri B.V. Baravkar
( Balasaheb Vishwanath Baravkar )
MH01744
Civil Court Senior Division , Nagpur :

122 - 12th Jt.Civil Judge Sr.Dn., And ACJM Nagpur
47 Smt. Maya A. Deshmukh
( Maya Abhijeet Deshmukh )
MH01775
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

145 - 13th Jt. Civil Judge Senior Division, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

15 - 13th Jt. Civil Judge Senior Division And ACJM Nagpur
48 Shri. R. S. Pere
( Raju Sarangdhar Pere )
MH01797
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

110 - 14th Jt. Civil Judge Senior Division and ACJMNagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

124 - 14th Jt. Civil Judge Sr. Dn. And ACJM Nagpur
49 Shri. Y. L. Meshram
( Yashdip Liladhar Meshram )
MH01812
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

159 - 15th Jt. Civil Judge Senior Division, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

106 - 15th Jt. CJSD And ACJM Nagpur
50 Shri P.P. Naigaonkar
( Pankaj Padmakar Naigaonkar )
MH01853
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

160 - 18th Jt. Civil Judge Senior Division and ACJM Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

74 - 18th Jt. Civil Judge Sr. Dn. And ACJM Nagpur
51 Smt. A.A.G.M. Shaikh
( Al Amoodi Gazala Muzammil Shaikh )
MH01922
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

108 - 19th Jt. Civil Judge Senior Division and ACJM, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

128 - 19 Jt. Civil Judge Sr. Dn. And ACJM Nagpur
52 Shri V.B KAMBLE
( Vinay Baban Kamble )
MH02012
Civil Court Junior Division , Kalmeshwar :

3 (incharge) - Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC
53 Smt. V.V. Sawarkar
( Vanita Vithalrao Sawarkar )
MH02121
Civil Court Senior Division , Nagpur :

12 - jt.Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur.
54 D. R. Bhola
( Deepak Rameshchandra Bhola )
MH02148
Civil Court Junior Division , Kamptee :

1 - Civil Judge Jr. Dn. JMFC Kamptee
55 Shri V. M. Bansod
( Vinod Mulchand Bansod )
MH02182
Civil Court Senior Division , Nagpur :

135 - 2nd Jt.Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur.
56 Shri. J. S. Kokate
( Jagadish Shankarrao Kokate )
MH02209
Civil Court Junior Division , Saoner :

1 - Civil Judge Jr.Dn J.M.F.C.Saoner
57 Manoj V. Chavhan
( Manoj Vasantrao Chavhan )
MH02240
Civil Judge Junior Division , Katol :

1 - Civil JudgeJr.Dn. J.M.F.C. Katol
58 Shrimati J.D. Hushangabade
( Juee Dadarao Hushangabade )
MH02247
Civil Court Junior Division , Kalmeshwar :

1 - CIVIL JUDGE JR.DN. JMFC KALMESHWAR
59 Shri A.W. Kshirsagar
( Avinash Wamanrao Kshirsagar )
MH02249
Railway Court , Nagpur :

1 - J.M.F.C. Railway Court Nagpur.
60 Shri D.A. Tiwari
( Diptanshu Anil Tiwari )
MH02258
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

36 - 17th Jt. Civil Judge Senior Division and ACJM, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

97 - 17th Jt CJSD And ACJM Nagpur
61 Ku. V.P. Dhurve
( Vibha Prakashrao Dhurve )
MH02371
Civil Court Junior Division , Ramtek :

2 (incharge) - Jt.Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. ,

1 - Civil Judge Jr.Dn J.M.F.C.
62 Shri M.S.Azmi
( Mohammad Salman Iqbal Ahmad Azmi )
MH02383
District and Session Court , Nagpur :

95 - District Judge 1 And Add.Sessions Judge,Nagpur
63 Shri. G. R. Kolte
( Gulshan Rushiji Kolte )
MH02414
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

27 - 16th Jt. Civil Judges Senior Division, Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

134 - 16th Jt. Civil Judge Sr. Dn. And ACJM Nagpur
64 Shri. P. B. Palaspagar
( Pramod Bhaurao Palaspagar )
MH02424
Civil Court Senior Division , Nagpur :

70 - 3rd Jt.Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
65 Smt. J. P. Sarpate
( Jyoti Pandurang Sarpate )
MH02428
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

30 - Before Juvenile Justice Board, Nagpur.
66 Smt. S. S. Gawai
( Sushama Shamrao Gawai )
MH02433
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

13 - 5th Jt.C.J.J.D. And J.M.F.C. Nagpur ,

151 (incharge) - 22nd Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

18 - 5th Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
67 Smt. G. N. Bagrodia
( Garima Narayan Bagrodia )
MH02485
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

21 - 6th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

125 - 6th Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur.
68 Shri V. A. Deshmukh
( Vasim Ahemad A Masjid Deshmukh )
MH02519
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

14 - 7th Jt.CJJD, And JMFC Nagpur ,

152 (incharge) - 23rd Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Nagpur
69 Smt. P. D. Chavan
( Pranali Dharmaraj Chavan )
MH02534
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

22 - 8th Jt.CJJD, And JMFC Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

27 - 8th Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
70 Shri. H.N. Pole
( Harshal Nanasaheb Pole )
MH02538
Civil Court Junior Division , Kalmeshwar :

5 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. JMFC
71 Shri S. D. Mehta
( Sachin Durgashankar Mehta )
MH02570
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

17 - 9th Civil Judge Jr.Dn. JMFC Nagpur.
72 S.S. Gadve
( Siddharth Babaji Somnath Gadve )
MH02574
Civil Court Junior Division , Kamptee :

2 - Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C
73 Shri D. U. Rajput
( Dnyaneshwar Umarsing Rajput )
MH02584
Civil Judge Junior Division , Kuhi :

1 - Civil JudgeJr.Dn. J.M.F.C.Kuhi
74 Smt. V. S. More
( Vaishali Sanjay More )
MH02610
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

18 - 10th Jt.Civil JudgeJr.Dn. JMFC Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

23 - 10th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
75 Shri. S.P. Wankhade
( Santosh Pundlikrao Wankhade )
MH02618
Civil Court Junior Division , Mouda :

1 -
76 Shri A. D. Harne
( Amol Digambarrao Harne )
MH02714
District and Session Court , Nagpur :

73 (incharge) - District Judge 16 And Asst. Sessions Judge, Nagpur ,

99 - District Judge 7 And Add.Sessions Judge,Nagpur
77 Smt. V. D. Ingle
( Vaishali Damodar Ingle )
MH02720
District and Session Court , Nagpur :

69 - District Judge 8 And Add.Sessions Judge,Nagpur
78 Shri. U. B. Pethe
( Umesh Bhashkarrao Pethe )
MH02772
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

19 - 12th Jt.CJJD Jmfc Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

24 - 12th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
79 Shri. S. S. Jadhav
( Sangram Subhash Jadhav )
MH02780
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

16 - 13th Jt. C.J.J.D. And J.M.F.C Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

133 - 13th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
80 Al Amoodi A.K.
( Al Amoodi Abdul Khayyum )
MH02805
Civil Court Junior Division , Hingna :

1 - Civil Judge Jr.Dn. and J.M.F.C.Hingna
81 Shri. J. M. Agnihotri
( Jagdish Madhav Agnihotri )
MH02817
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

161 - J.M.F.C. M.V. Court Nagpur

Motor Vechicle Court , Nagpur :

1 - J.M. F. C. Motor Vehicle Court
82 Shri. A. A. Kulkarni
( Amit Anil Kulkarni )
MH02840
Civil Court Junior Division , Kamptee :

6 - 2nd Jt. CJJD and JMFC., Kamptee
83 Neelam J. Pethe
( Neelam Jaikishor Pethe )
MH02853
Civil Judge Junior Division , Katol :

2 - Jt. Civil JudgeJr.Dn. J.M.F.C Katol

Civil Judge Junior Division , Narkhed :

4 (linkcourt) -
84 Smt. J. M. Mistry
( Jaheda Mohmed Mistry )
MH02882
Civil Court Junior Division , Umrer :

2 (incharge) - 2nd Jt. Civil Judge Jr. Dn. J.M.F.C. Umrer ,

1 - JT.CIVIL JUDGE JR. DVN. J.M.F.C.UMRER
85 Shri. R. B. Kulkarni
( Rahul Bhalchandra Kulkarni )
MH02889
Civil Court Junior Division , Saoner :

2 - Jt.Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C.Saoner.
86 Smt. P. P. Natu
( Priyanka Purushottam Natu )
MH02903
Civil Court Junior Division , Saoner :

9 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C.Saoner
87 Shri. P. V. Kapadia
( Pratik Vijay Kapadia )
MH02908
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

12 - 14th Jt.Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur ,

150 (incharge) - 21th C.J.J.D. J.M.F.C.Nagpur
88 Smt. S. A. Mali
( Savita Appaso Mali )
MH02909
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

44 - 15th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C. Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

9 - 15th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
89 Smt. Smita S. Oswal
( Smita Shivkumar Oswal )
MH02912
Civil Court Junior Division , Hingna :

3 - JT CJJD AND JMFC, HINGNA
90 Shri. A. A. Babar
( Avdhut Avinash Babar )
MH02923
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

23 - 16th Jt. C.J.J. D. J.M.F.C Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

127 - 16th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
91 Shri. V. V. Deshmukh
( Vishal Vishnu Deshmukh )
MH02937
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

153 (incharge) - 24th Jt. C.J.J.D. and J.M.F.C. Nagpur ,

15 - 17th Jt.C.J.Jr.Dn. And JMFC Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

126 - 17th Jt. Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur
92 Shri. O. J. Kulkarni
( Omkar Jagdish Kulkarni )
MH02942
Civil Court Junior Division , Parseoni :

14 - Civil Judge Jr.Dn J.M.F.C.Parshioni.
93 Shri N. B. Rathod
( Nitesh Bhimrao Rathod )
MH02982
Civil Judge Junior Division , Narkhed :

1 - Civil Judge Jr Division First Class , Narkhed
94 Smt. Prerana Rajaram Nikam
( Prerana Rajaram Nikam )
MH02993
Civil Judge Junior Division , Katol :

5 - 2nd Jt. Civil Judge Jr.Dn. J.M.F.C. Katol
95 Smt.A. B. Kadian
( Aprna Balwant Kadian )
MH03012
Chief Judicial Magistrate , Nagpur :

164 - 18th Jt. C.J.J.D. J.M.F.C.Nagpur

Civil Court Senior Division , Nagpur :

138 - 18th Civil Judge Jr.Dn. And JMFC Nagpur.
96 Smt. T. S. Wakdikar
( Triveni Shivshankar Wakdikar )
MH03034
Civil Court Junior Division , Bhiwapur :

1 - CIVIL JUDGE JR.DN. AND J.M.F.C.,BHIWAPUR
97 Shri. A. M. Deshmukh
(  )
MH03164
District and Session Court , Nagpur :

110 - District Judge 15 And Add.Sessions Judge,Nagpur
 
  EMPTY COURTS    
Establishment Name Court No
 
  Court Closed But Cases Are Pending    
Establishment Name Court No (no of cases)
Chief Judicial Magistrate , Nagpur 72 (1) ,163 (8)
 
  Total for  Nagpur  Total Judges :  97
Total Incharge: 9
Total Link Court: 1
Total Courts: 107
 
Total Empty Courts: 0
 
Total Court Closed But Cases are Pending [ Total courts ( total no of cases ) ] :  2 ( 9 )